Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het verzamelen van postzegels en poststukken te bevorderen in de ruimste zin.
Maandelijks houdt men dan ook een bijeenkomst, waar leden en belangstellenden informatie kunnen inwinnen. Dit kan zijn kennis opdoen van perforaties van zegels, tandingen, uitgegeven postzegelboekjes, eerste dag enveloppen en thematisch verzamelen.
Meestal is er ook een handelaar aanwezig, waar de nieuwe uitgiften kunnen worden gekocht of de aanvullingsbladen voor de verzameling. Ook andere benodigdheden als een catalogus kunnen hier worden aangeschaft.

Als verzamelaar is het niet noodzakelijk zegels te verzamelen van een land, dit kan ook een thema zijn. Te denken valt aan vervoer, flora, fauna, luchtvaart, rode kruis en zo zijn er nog vele mogelijkheden.

Wanneer zegels worden verzameld doet de verzamelaar ook veel kennis op, een zegel is niet voor niets uitgegeven, hier zit meestal een reden achter, dit kan zijn een herdenking van een bepaald feit, dat in dat land heeft plaatsgevonden geruime tijd geleden of een herdenking, dat de koning/koningin of president een aantal jaren aan het hoofd staat.
Ook worden zegels uitgegeven ten bate van een goed doel, te denken valt aan rode kruis zegels, kinderpostzegels of zoals in Nederland zomerzegels. Deze zegels worden uitgegeven met een toeslag, die ten goede komt aan de betreffende instelling die werkzaam is op het gebied van de jeugd of de ouderen.

De Alphense postzegelvereniging heeft ook een veiling waar zegels die aangeboden worden op geboden kan worden. Een keer in de twee maanden is er een wilde veiling hetgeen inhoudt, dat de leden op de avond zelf materiaal in kunnen brengen dat diezelfde avond wordt geveild.
Ook is er een verloting, de prijzen bestaan voornamelijk uit postzegels of stokboeken. Er is genoeg gelegenheid om met mede verzamelaars te praten over het verzamelen van zegels en kennis op te doen.

De maandelijkse bijeenkomsten zijn in het algemeen op de 2e maandagavond van de maand in het wijkcentrum Swaenswijk, Jonk. Coninckstraat 2a in Alphen a/d Rijn.
Indien deze maandag op een feestdag valt dan wordt het de 3e maandag van de maand.