Algemeen

Orgaan van de Alphense Vereniging van

Postzegel Verzamelaars “Alphilia”.

Opgericht 24 januari 1946.

Inschr. K.v.K. 40 44 63 36

Verschijnt vijfmaal per jaar.

Website: http://alphilia.nl/